404

Rất tiếc nhưng chúng tôi không thể tìm thấy trang này

Trang này bạn đang tìm kiếm không tồn tại. Trở về Trang Chủ

Kpibsc.com là gì?

Nền tảng quản lí chiến lược và đo lường hiệu quả hoạt động chuyên nghiệp bằng KPI theo BSC trên Cloud.
  1. Quản trị chiến lược
  2. Đo lường hiệu suất chính
  3. Đánh giá thành tích nhân viên
  4. Quản trị chất lượng nguồn nhân lực
Thông qua 3 bước đơn giản:
  1. Thiết lập
  2. Giao chỉ tiêu
  3. Đánh giá với hệ thống báo cáo Dashboard tính toán theo thời gian thực
Giúp gia tăng năng suất, hiệu suất, hiệu quả hoạt động liên tục.